Groot groen dak op sophia kinderziekenhuis.

Op de nieuwe bovenetage van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is donderdag 16 september door wethouder Alexandra van Huffelen en Anton Westerlaken (RvB Erasmus MC) een groen dak van maar liefst 3000m2 geopend.

Dit net geopende groendak is het grootste gesubsidieerde groene dak van Rotterdam. Het groene dak op het Sophia Kinderziekenhuis is het begin van totaal 12.500m2 groen dak dat uiteindelijk op de verschillende daken van het nieuwe Erasmus MC zal worden gerealiseerd.

Mooi en goed voor het milieu
Groene daken dragen bij aan een schonere lucht, beperken de wateroverlast bij extreme regenbuien, zorgen voor een langere levensduur van het dak en maken de stad groener. Bovendien bieden ze een aantrekkelijker uitzicht voor mensen in omliggende gebouwen.

Subsidieregeling
Twee jaar geleden is de gemeente Rotterdam in samenwerking met de waterschappen gestart met een subsidieregeling om groene daken te stimuleren. Het groene dak op het Erasmus MC – Sophia is het eerste resultaat van de overeenkomst die november 2008 tussen het Erasmus MC, Vriendenfonds Erasmus MC en de gemeente Rotterdam is afgesloten en leidt tot 12.500m2 groen dak in 2017.

Samen werken aan een duurzaam Rotterdam
‘Als Erasmus MC vinden we het vanzelfsprekend onze bijdrage te leveren aan een duurzaam Rotterdam. Daarnaast is groen een belangrijk onderdeel van onze nieuwbouw: het is bekend dat een groene omgeving bijdraagt aan het herstel van mensen’, aldus Anton Westerlaken (RvB Erasmus MC).

De groene daken op het Erasmus MC worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Vriendenfonds Erasmus MC en de gemeente Rotterdam. Wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): ‘Ik ben er trots op dat we in samenwerking met Erasmus MC 12.500m2 aan groen dak in de stad kunnen realiseren. Want alleen samen met bewoners, ondernemingen en instellingen kunnen we Rotterdam duurzamer, aantrekkelijker en economisch sterker maken’.

Hoboken: internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest
De grootschalige nieuw- en verbouw van het Erasmus MC en het versterken van de medisch- en zorggerelateerde bedrijvigheid zijn sterke pijlers van de gebiedsontwikkeling Hoboken. Zoals is geformuleerd in de Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken (2009) zetten de gemeente Rotterdam, Erasmus MC en de overige Hoboken Partners hier gezamenlijk in op het creëren van een internationaal topmilieu, waar welzijn en welbevinden van mensen centraal staat. Het groene dak op het Sophia is een nieuwe stap op weg naar dit inspirerende eindbeeld.

Ook een groen dak?
De subsidieregeling voor groene daken geldt niet alleen voor grote daken. Ook u kunt in aanmerking komen voor de subsidie. Kijk op www.rotterdam.nl/groenedaken
U kunt ook het groene infodak bezoeken op 3 oktober. Het groene infodak is gelegen op het Groothandelsgebouw, het dakterras van Engels. Bekijk het programma